donderdag 3 november 2016

EindreflectieDe afgelopen week zijn wij druk bezig geweest met het ontwikkelen van onze 21st century skills in de samenwerking. Dit ging niet altijd even goed, maar we hebben wel geleerd hoe belangrijk het is om duidelijke afspraken te maken en op de hoogte te blijven van de vorderingen van groepsgenoten. Er moeten gezamenlijke en duidelijke groepsdoelen zijn (Applinet B.V., z.j.). Om deze zichtbaar te maken hebben we besloten de doelen voor de volgende opdracht kleiner te maken. De doelen worden nu per fase van het ADDIE model ingedeeld met bij elke fasen een deadline. Op die manier worden taken overzichtelijker voor iedereen.  

Het uiteindelijke doel van de eerste periode is niet gehaald. We wilden een examen training ontwerpen en deze uitproberen op een school. We waren niet op tijd klaar omdat de samenwerking stagneerde en er niet genoeg tijd meer was om een dag te plannen voor de uitvoering. Dit vinden we jammer omdat we alle drie denken een product te hebben met veel potenties. Daarom willen hier graag mee verder en willen uiteindelijk ook een docenthandleiding schrijven zodat het ook door anderen gebruikt kan worden.
 
We hebben veel aan onze samenwerking gewerkt. We gaven elkaar feedback en hebben besproken waar de problemen lagen. De planning bleek niet duidelijk en wat er precies gedaan moest worden wie dat deed ook niet. Dit zorgde voor chaos in de groep en leidde er uiteindelijk toe dat we het product niet helemaal af kregen vanwege tijdgebrek. Wederzijde verwachtingen van de groepsleden zijn uitgesproken en op basis van de gesprekken zijn afspraken voor een goed vervolg van de opdrachten opgesteld. Deze zijn als volgt:
- Elke maandag avond 20.15 skype afspraak
- Elke zaterdag resultaten van de week mailen (ook al is het niks of weinig)
- Elke zaterdag agenda punten voor het skypegesprek de maandag daarop mailen
- Binnen een dag reageren op elkaar (zo snel mogelijk)
- Duidelijk communiceren wanneer je iets niet op tijd af kunt krijgen

Verder is op de contactdag uitleg gegeven van Loquiz en daardoor is er meer inzicht ontstaan in de mogelijkheden. Dennie was helaas afwezig en hij is kort bijgelicht tijdens het skypegeprek na de contactdag. Hiermee hebben we gewerkt aan de ICT vaardigheden (Leraar 24, 2015). Het is gebleken dat er vele spelvormen mogelijk zijn en hebben besloten dat wij voor de vervolgopdracht hiervan gebruik willen maken. Ze hebben namelijk ieder andere voordelen en we besloten dat het voor leerlingen goed zou zijn wanneer zij ook echt het gevoel hebben dat ze iets bereikt hebben. Een voorbeeld hiervan is dat er in een bepaald gebied vragen worden gesteld over een bepaald onderwerp. Wanneer de vragen niet beantwoord zijn of niet juist zijn kunnen zij niet naar het volgende gebied. Wanneer alles goed is, komen zij verder en dat geeft het gevoel dat je verder komt. De bedoeling is nu om voor elk economie domein een kleine test te maken en daarnaast een overstijgende test die alle domeinen combineert. 

Literatuurlijst
- Applinet B.V.. (z.j.). Samenwerken in teams. Geraadpleegd op 2 november, 2016, van http://www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/teamrollen/samenwerken-in-teams.html
- Leraar 24. (2015, 28 april). 21e eeuwse vaardigheden. Geraadpleegd van https://www.leraar24.nl/dossier/6003/21e-eeuwse-vaardigheden#tab=0


Geen opmerkingen:

Een reactie posten