donderdag 3 november 2016

EindreflectieDe afgelopen week zijn wij druk bezig geweest met het ontwikkelen van onze 21st century skills in de samenwerking. Dit ging niet altijd even goed, maar we hebben wel geleerd hoe belangrijk het is om duidelijke afspraken te maken en op de hoogte te blijven van de vorderingen van groepsgenoten. Er moeten gezamenlijke en duidelijke groepsdoelen zijn (Applinet B.V., z.j.). Om deze zichtbaar te maken hebben we besloten de doelen voor de volgende opdracht kleiner te maken. De doelen worden nu per fase van het ADDIE model ingedeeld met bij elke fasen een deadline. Op die manier worden taken overzichtelijker voor iedereen.  

Het uiteindelijke doel van de eerste periode is niet gehaald. We wilden een examen training ontwerpen en deze uitproberen op een school. We waren niet op tijd klaar omdat de samenwerking stagneerde en er niet genoeg tijd meer was om een dag te plannen voor de uitvoering. Dit vinden we jammer omdat we alle drie denken een product te hebben met veel potenties. Daarom willen hier graag mee verder en willen uiteindelijk ook een docenthandleiding schrijven zodat het ook door anderen gebruikt kan worden.
 
We hebben veel aan onze samenwerking gewerkt. We gaven elkaar feedback en hebben besproken waar de problemen lagen. De planning bleek niet duidelijk en wat er precies gedaan moest worden wie dat deed ook niet. Dit zorgde voor chaos in de groep en leidde er uiteindelijk toe dat we het product niet helemaal af kregen vanwege tijdgebrek. Wederzijde verwachtingen van de groepsleden zijn uitgesproken en op basis van de gesprekken zijn afspraken voor een goed vervolg van de opdrachten opgesteld. Deze zijn als volgt:
- Elke maandag avond 20.15 skype afspraak
- Elke zaterdag resultaten van de week mailen (ook al is het niks of weinig)
- Elke zaterdag agenda punten voor het skypegesprek de maandag daarop mailen
- Binnen een dag reageren op elkaar (zo snel mogelijk)
- Duidelijk communiceren wanneer je iets niet op tijd af kunt krijgen

Verder is op de contactdag uitleg gegeven van Loquiz en daardoor is er meer inzicht ontstaan in de mogelijkheden. Dennie was helaas afwezig en hij is kort bijgelicht tijdens het skypegeprek na de contactdag. Hiermee hebben we gewerkt aan de ICT vaardigheden (Leraar 24, 2015). Het is gebleken dat er vele spelvormen mogelijk zijn en hebben besloten dat wij voor de vervolgopdracht hiervan gebruik willen maken. Ze hebben namelijk ieder andere voordelen en we besloten dat het voor leerlingen goed zou zijn wanneer zij ook echt het gevoel hebben dat ze iets bereikt hebben. Een voorbeeld hiervan is dat er in een bepaald gebied vragen worden gesteld over een bepaald onderwerp. Wanneer de vragen niet beantwoord zijn of niet juist zijn kunnen zij niet naar het volgende gebied. Wanneer alles goed is, komen zij verder en dat geeft het gevoel dat je verder komt. De bedoeling is nu om voor elk economie domein een kleine test te maken en daarnaast een overstijgende test die alle domeinen combineert. 

Literatuurlijst
- Applinet B.V.. (z.j.). Samenwerken in teams. Geraadpleegd op 2 november, 2016, van http://www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/teamrollen/samenwerken-in-teams.html
- Leraar 24. (2015, 28 april). 21e eeuwse vaardigheden. Geraadpleegd van https://www.leraar24.nl/dossier/6003/21e-eeuwse-vaardigheden#tab=0


woensdag 26 oktober 2016

Week 5

We hadden een Skypegesprek met zijn drie├źn aan het begin van deze week. Er werden nieuwe afspraken gemaakt en de verdeling van de opdrachten werd iets anders. We spraken een deadline af om de opdrachten vrijdag 21 oktober af te hebben. We waren het alle drie eens dat de communicatie slecht ging en dat er duidelijke afspraken moesten komen. We wilden structureler werken en meer presteren. We spraken opnieuw af elke maandag de Skypen om 20:15 uur.  We begonnen met kritisch denken over het eigen leerproces. Dit ging niet goed omdat communicatie er weinig was. Het probleem werd in kaart gebracht en we spraken af dat we er nu echt voor zouden gaan. We communiceerde hier duidelijk over in ons gesprek en het was veelbelovend. Kritisch denken en communiceren zijn beide 21st century skills (Leraar 24, 2015). Door kritisch denken zie je wat goed gaat zodat je dit voort kunt zetten en wat minder goed gaat zodat dit verbeterd kan worden. 

We zitten nu in de fase van Development in het ADDIE model. deelproducten worden beschreven en deze moeten op de bovengenoemde deadline af zijn. Wanneer dit af is kunnen we naar de volgende fase waarbij het in de praktijk kan worden toegepast.  Ondanks dat het niet zo lekker loopt met de opdracht zijn we wel meaningfull aan het leren. We zijn namelijk actief bezig met het steeds weer aanpassen aan de nieuwe situatie door nieuwe afspraken te maken wanneer iets niet gelukt is (Sins, z.j.). Hierdoor leren we wat een volgende keer anders kan en beter moet. Ook hierover communiceren wordt geoefend.

Literatuurlijst
- Leraar 24. (2015, 28 april). 21e eeuwse vaardigheden. Geraadpleegd van https://www.leraar24.nl/dossier/6003/21e-eeuwse-vaardigheden#tab=0 
- Sins, P. (z.j.). Stimuleren van zelfgestuurd leren. Geraadpleegd op 7 oktober, 2016, van https://www.saxion.nl/onderwijsinnovatie/site/onderzoek/Daltononderwijs_en_onderwijsvernieuwing/onderzoeksprojecten/stimuleren-van-zelfgestuurd-leren/
  

Week 4

Deze week is er contact geweest met de begeleidende docent. We kregen hierdoor meer duidelijkheid in wat er gedaan moest worden. Colin was hierbij niet aanwezig. De volgende punten kwamen hierbij naar voren:
1. Rubric minor
2. Helder uitstroomprofiel
3. Techniek is oplossing voor...
4. Probleemstelling en context van de school
5. Techniek formatief toetsen en learning analytics = meerwaarde?
6. TPACK --> waarom maken we het spel digitaal?
7. Kop en staart geven aan de opdracht
8. Omschrijving leerdoelen --> zijn de leerdoelen gehaald?
9. Pilot = expirimenteren
10. Beschrijf, analyseer en evalueer de rol van de docent

11. Beschrijf, analyseer en evalueer het leerproces van de (individuele ) leerling
12. ADDIE mogen, fasen beknopt laten terug komen in deze pilotopdracht.


Nadat de begeleidende docent het groepsgesprek verliet, hadden Dennie en Daniella nog overleg over onder andere een taakverdeling. Dit deden we omdat we dan snel verder konden met de opdracht omdat we al redelijk laat van start konden. We toonden hiermee initiatief wat volgen Trilling & Fadel (2009) een 21st century skill is. Dit is namelijk een vaardigheid die men in deze eeuw verwacht in het werk en op school. Werkgevers willen graag eigen inbreng zien ter verbetering van het werk en willen dat je zelfsturend bent.

Bij het maken van de taakverdeling hielden we rekening met individuele mogelijkheden. Hiermee bedoel ik de persoon die uitvoert de context van de school doet, De persoon met het programma de beschrijving etc doet en overige onderwerpen zijn dan voor de derde persoon. Deze verdeling werd medegedeeld op whatsapp zodat ook Colin op de hoogde was. Ook bespraken we de probleemstelling en meerwaarde van ICT. Er is namelijk een bestaand bordspel dat een aantal problemen met zich meebrengt:
- De leerlingen worden niet gecontroleerd nadat zij met het spel zijn bezig geweest.
- Er kunnen maar 4 leerlingen tegelijkertijd met 1 bordspel spelen en er zijn maar 2 bordspellen.
- Leerlingen blijven nog steeds in dezelfde setting (op school in het lokaal).


Door het spel digitaal te maken willen we al deze problemen oplossen. Hiermee zitten we in de Design fase van het ADDIE model (Forest, 2014). Vorige week hebben we het probleem geanalyseerd en deze week beschreven de we oplossing en de meerwaarde daarvan. . Namelijk het digitaal maken van het bordspel waardoor alle leerlingen op de eigen telefoon kunnen spelen en de resultaten zichtbaar worden gemaakt voor de docent. Het spel wordt buiten gespeeld en daarmee veranderd de setting waarin wordt geleerd. De doelstellingen werden beschreven waardoor het duidelijk werd waar we naartoe werken.

Literatuurlijst
- C21 skills: Trilling, B. & Fadel, C. (2009). 21st century skills, learning for life in our times.
San Fransico: Jossey-Bass.

- Forest, E. (2014, 29 januari). The ADDIE Model: Instructional Design. Geraadpleegd van http://educationaltechnology.net/the-addie-model-instructional-design/

1