woensdag 26 oktober 2016

Week 5

We hadden een Skypegesprek met zijn drieën aan het begin van deze week. Er werden nieuwe afspraken gemaakt en de verdeling van de opdrachten werd iets anders. We spraken een deadline af om de opdrachten vrijdag 21 oktober af te hebben. We waren het alle drie eens dat de communicatie slecht ging en dat er duidelijke afspraken moesten komen. We wilden structureler werken en meer presteren. We spraken opnieuw af elke maandag de Skypen om 20:15 uur.  We begonnen met kritisch denken over het eigen leerproces. Dit ging niet goed omdat communicatie er weinig was. Het probleem werd in kaart gebracht en we spraken af dat we er nu echt voor zouden gaan. We communiceerde hier duidelijk over in ons gesprek en het was veelbelovend. Kritisch denken en communiceren zijn beide 21st century skills (Leraar 24, 2015). Door kritisch denken zie je wat goed gaat zodat je dit voort kunt zetten en wat minder goed gaat zodat dit verbeterd kan worden. 

We zitten nu in de fase van Development in het ADDIE model. deelproducten worden beschreven en deze moeten op de bovengenoemde deadline af zijn. Wanneer dit af is kunnen we naar de volgende fase waarbij het in de praktijk kan worden toegepast.  Ondanks dat het niet zo lekker loopt met de opdracht zijn we wel meaningfull aan het leren. We zijn namelijk actief bezig met het steeds weer aanpassen aan de nieuwe situatie door nieuwe afspraken te maken wanneer iets niet gelukt is (Sins, z.j.). Hierdoor leren we wat een volgende keer anders kan en beter moet. Ook hierover communiceren wordt geoefend.

Literatuurlijst
- Leraar 24. (2015, 28 april). 21e eeuwse vaardigheden. Geraadpleegd van https://www.leraar24.nl/dossier/6003/21e-eeuwse-vaardigheden#tab=0 
- Sins, P. (z.j.). Stimuleren van zelfgestuurd leren. Geraadpleegd op 7 oktober, 2016, van https://www.saxion.nl/onderwijsinnovatie/site/onderzoek/Daltononderwijs_en_onderwijsvernieuwing/onderzoeksprojecten/stimuleren-van-zelfgestuurd-leren/
  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten