woensdag 26 oktober 2016

Week 4

Deze week is er contact geweest met de begeleidende docent. We kregen hierdoor meer duidelijkheid in wat er gedaan moest worden. Colin was hierbij niet aanwezig. De volgende punten kwamen hierbij naar voren:
1. Rubric minor
2. Helder uitstroomprofiel
3. Techniek is oplossing voor...
4. Probleemstelling en context van de school
5. Techniek formatief toetsen en learning analytics = meerwaarde?
6. TPACK --> waarom maken we het spel digitaal?
7. Kop en staart geven aan de opdracht
8. Omschrijving leerdoelen --> zijn de leerdoelen gehaald?
9. Pilot = expirimenteren
10. Beschrijf, analyseer en evalueer de rol van de docent

11. Beschrijf, analyseer en evalueer het leerproces van de (individuele ) leerling
12. ADDIE mogen, fasen beknopt laten terug komen in deze pilotopdracht.


Nadat de begeleidende docent het groepsgesprek verliet, hadden Dennie en Daniella nog overleg over onder andere een taakverdeling. Dit deden we omdat we dan snel verder konden met de opdracht omdat we al redelijk laat van start konden. We toonden hiermee initiatief wat volgen Trilling & Fadel (2009) een 21st century skill is. Dit is namelijk een vaardigheid die men in deze eeuw verwacht in het werk en op school. Werkgevers willen graag eigen inbreng zien ter verbetering van het werk en willen dat je zelfsturend bent.

Bij het maken van de taakverdeling hielden we rekening met individuele mogelijkheden. Hiermee bedoel ik de persoon die uitvoert de context van de school doet, De persoon met het programma de beschrijving etc doet en overige onderwerpen zijn dan voor de derde persoon. Deze verdeling werd medegedeeld op whatsapp zodat ook Colin op de hoogde was. Ook bespraken we de probleemstelling en meerwaarde van ICT. Er is namelijk een bestaand bordspel dat een aantal problemen met zich meebrengt:
- De leerlingen worden niet gecontroleerd nadat zij met het spel zijn bezig geweest.
- Er kunnen maar 4 leerlingen tegelijkertijd met 1 bordspel spelen en er zijn maar 2 bordspellen.
- Leerlingen blijven nog steeds in dezelfde setting (op school in het lokaal).


Door het spel digitaal te maken willen we al deze problemen oplossen. Hiermee zitten we in de Design fase van het ADDIE model (Forest, 2014). Vorige week hebben we het probleem geanalyseerd en deze week beschreven de we oplossing en de meerwaarde daarvan. . Namelijk het digitaal maken van het bordspel waardoor alle leerlingen op de eigen telefoon kunnen spelen en de resultaten zichtbaar worden gemaakt voor de docent. Het spel wordt buiten gespeeld en daarmee veranderd de setting waarin wordt geleerd. De doelstellingen werden beschreven waardoor het duidelijk werd waar we naartoe werken.

Literatuurlijst
- C21 skills: Trilling, B. & Fadel, C. (2009). 21st century skills, learning for life in our times.
San Fransico: Jossey-Bass.

- Forest, E. (2014, 29 januari). The ADDIE Model: Instructional Design. Geraadpleegd van http://educationaltechnology.net/the-addie-model-instructional-design/

1

Geen opmerkingen:

Een reactie posten